LR Aloe Vera Via

Je nová zákonom chránená značka. Pôvodný rad produktov aloe vera, prešla nielen desingový premenou, ale predovšetkým ešte vylepšením kvality produktov a rozšírením portfólia tejto rady. Detská rad Aloe Vera Via, dostala exkluzívnu značku - DOPORUČENIÉ pôrodných asistentiek a pôrodníka.