Kontakt

Informácie ohľadom objednávok:

Telefón: +421 908 527 378 (pondelok - piatok od 9:00 do 14:00)

E-mail: info@elershop.sk (nonstop)

Prevádzkovateľ:

Mgr. Katarína Holešová - Navratkprirode

Radoľa 372, 023 36 Radoľa

IČO: 53877314

DIČ: 1085217947

 

Bankové spojenie:

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2202003970 / 8330

Číslo účtu v tvare IBAN: SK76 8330 0000 0022 0200 3970  , BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ako VS vždy používajte číslo objednávky.