Kontakt

Informácie ohľadom odoslaných objednávok:

Telefón: +421 944 000 250 (pondelok - piatok od 9:00 do 14:00)

E-mail: info@elershop.sk (nonstop)

Informácie ohľadom nových objednávok:

+421 944 000 250 (pondelok - piatok od 9:00 do 14:00)

Prevádzkovateľ:

Viktória Škodová

IČO: 53171551

DIČ: 1126732519

Kukučínova 4444/292, 926 01, Sereď

Bankové spojenie:

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2001833329 / 8330

Číslo účtu v tvare IBAN: SK86 8330 0000 0020 0183 3329 , BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ako VS vždy používajte číslo objednávky.